Центар за развој образовања и културе

Пројекти

Пројекти

Jun. 15, 2017

Стварајмо у царству маште

Организовање и реализација фестивала Бруске играрије, на којој ће сви учесници радионица учествовати и показати шта су научили током пројекта.
Циљ пројекта је стварање услова за развој дечјег стваралаштва. Едукација и подстицање дечијих талената и интересовања за глуму, плес, песму и културу говора.
Драмска маштаоница, која има за циљ подстицање и едукацију деце у области глуме. Ова радионица децу и младе подстиче да развијају своју креативност, слободу изражавања, уметничку и социјалну свест кроз вежбе сценског покрета, пантомиме, замишљања и доживљавања. Драмска маштаоница обухвата савладавање разних драмских техника на шаролике теме књига, прича, музике филма.
Мала школа сликања која има за циљ подстицање и едукацију деце у области сликарства, развијање дечјих потенцијала кроз сликарство. Кроз игру деца ће имати прилику да науче разне технике. На овај начин се код деце подстиче и развија фина моторика.
Музичка радионица која има за циљ подстицање и едукацију деце у области музике. Доприноси развијању љубави и интересовања деце према музици. Развија се музикалност( слух, музички ритам, меморија) код деце, развија се смисао за импровизацију и способност активног слушања музике различитих музичких праваца, упознају се музички инстументи, рад истакнутих композитора. Певање песама различитог жанра. Деца на овој радионици уче како треба да се понашају на сцени и у публици, ослобађају се треме и страха од наступа и подстиче се креативност и машта у музичком изражавању.
Радионица плеса, која има за циљ подстицање и едукацију деце у области плеса. Плес је део општег васпитања, а утиче на тело, дух и ум. Овом радионицом ћемо омогућити деци из наше општине да постигну бољи тонус мишића, држање тела, равнотеже, координације покрета, као и савладавање основних плесних покрета, ритмичких вежби и смисла за ритам и покрет. Интелектуално, радионица плеса повећава способност памћења, развија креативност и жељу са новим сазнањима. Плес буди осећај за лепо и деца се уз плес уче добрим манирима и култури комуникације уз стицање великог самопоуздања.
Радионица културе говора, која има за циљ подстицање и едукацију деце у области нашег језика, правилног говора и писања. У малој школи деца ће развијати говорно- језичке способности, кроз различите вежбе.
Програм радионице културе говора обухватиће следеће вежбе:
- Вежбе за развој аудитивне перцепције
- Вежбе за развој визуелног опажања
- Вежбе за развој тактилно-кинестатичких осета и моторике
- Усмеравање ваздушне струје при спонтаном говору, рецитовању и читању
- Говор и комуникација( шта је комуникација, врсте комуникације)
- Ненасилна комуникација, асертивна комуникација
- Комуникација путем виртуелних друштвених мрежа
- Психомоторне вежбе
- Бонтон- култура говора у различитим ситуацијама
Извођење перформанса на завршном фестивалу у сарадњи са учесницима драмске радионице.
На свим радионицама ће предавачи бити стручњаци из наведених области. Пројектом је предвиђен асистент, дипломирани психолог, који ће бити ангажован на свим радионицама.
Пријаве се могу вршити путем мејла: crok.brus@gmail.com, футем фејсбук налога facebook@crok.brus или на број телефона 065/2929531
Пројекат Стварајмо у царству маште реализује Центар за развој образовања и културе, а финансира Министарство културе и информисања.
Кратак опис пројекта:
Формирање, оснивање и рад пет радионица за децу- драмске, ликовне, музичке радионице, радионице културе говора и радионице плеса, које ће се одржавати два пута недељно у периоду од месец дана.

May. 7, 2017

Развој инклузивног образовања

У општини Брус наше удружење „Центар за развој образовања и културе“ реализовало је више активности у циљу промовисања образовне инклузије и анимирања шире јавности и то од самог почетка рада удружења. У оквиру програма Развој инклузивног образовања реализоване су Акције - Развој инклузивног образовања у општини Брус,2015. и Хајде да тражимо врлине, 2016.године. Успешно су организовани семинари и тренинзи за наставнике и родитеље, одазив наставника и родитеља је био максималан, а кроз евалуационе листе закључили смо да им је неопходна континуирана подршка и што више таквих активности. У току трајања Акције формирали смо Инфо Центар за пружање подршке и информација родитељима о могућностима остваривања права на услуге из области образовања, здравства и социјалне заштите. Основали смо Локални тим за Инклузивно образовање, а чланови Тима се континуирано састају како би разменили искуства, а затим унапредили инклузивно образовање
На основу досадашњег искуства чланова удружења и Локалног тима за ИО у општини Брус уочене су препреке образовној и социјалној инклузији деце и младих из осетљивих група. У циљу отклањања и елиминисања тих препрека настављамо са програмом „ Развој инклузивног образовања у оптини Брус“,ове године са пројектом „ Подршка инклузији у општини Брус“, који финансира Минисатарство просвете, науке и технолошког развоја.

Активност 1:

Састанак чланова тима „ИО Брус“ На првом састанку смо дошли до следећих закључака:
Потребна је боља размена информација између ПУ „ Пахуљице“ и школа, а која се тичу деце која су завршила припремни предшколски програм. У оквиру тих информација идентификоваће се деца са тешкоћама, што ће бити од великог значаја за стручне сараднике и учитеље у планирању даљег рада са њима. Биће обавештени о нивоима постигнућа деце.
Школа као установа, након извесног периода, обавештава ППП о постигнућима ученика првог разреда, како би ПУ прати ефекте предшколског програма.
Организовати састанак родитеља предшколске деце и стручних сарадника из основне школе како би се деца на наједекватнији начин припремили за тестирање и полазак у први разред.
Такође је неопходно организовати округли сто стручних сарадника општине Брус. Потребно је укључити и Центар за социјални рад и Дом Здравља Брус.
Потребна је правовремена и адекватна размена информација између институција које раде у најбољем интрересу детета: Дом здравља, вртић, школа, Центар за социјални рад.

У плану је прављење Акционог плана за решавање препрека и проналажење решења. Сваки представник преноси мере за побољшање инкузивног образовања- акциони план, установи из које долази и обавештава тим да ли се активно спроводи.

Активност 2:
Семинар за наставнике, васпитаче и стручне сараднике у циљу унапређивања наставничке компетенције за примену асертивне комуникације у раду са родитељима и ученицима са посебним потребама. Специфични циљ је упознавање са асертививним стилом комуникације и примена асертивног начина комуникације са родитељима и ученицима са посебним потребама.
Један дводневни семинар одржан је протеклог викенда, 18. и 19. 2 2017., у Малој сали Центра за културу Брус, а следећи је планиран 27. и 28. 2.2017. године, у просторији Предшколске Установе „ Пахуљица“

Активност 3:

Увођење педагошког асистента у све четири школе наше општине. Потписали смо Потокол о сарадњи са школама и Локалном самоуправом, а педагошки асистент је почео са радом 13. Фебруара. С обзиром на то да је пројектом предвиђен један педагошки асистент, а потреба за њим је много већа, одлучили смо да примимо и једног волонтера, који ће такође обављати послове сарадника. Педагошког асистента сада финансира наше удружење, а сигурни смо да ће општина наставити финансирање бар ова два педагошка асистента.

Кроз ове три године реализације програма Развој инклузивног образовања, наш тим аутора пројекта спроводи Акционо истраживање, које ће ускоро бити приведено крају. Тада ћемо знати тачан податак колико су наше активности побољшале образовну и социјалну инклузију деце, тј. у којој мери сми информисали и едуковали наставнике, васпитаче и стручне сараднике општине Брус и у којој мери смо побољшали међуинституционалну сарадњу.
Осим тога, истакла бих и то да смо тренутно у процедури за Акредитацију семинара. И закључила бих да смо све то постигли добрим тимским радом и сарадњом са школама и Локалном самоуправом. Захваљујем мојим колегиницама, свим директорима школа, као и председнику наше општине и надам се још успешнијој сарадњи са њима на даљим активностима.

May. 1, 2017

Подршка инклузији у општини Брус

Пројекат „Подршка инклузији у општини Брус“, реализује Центар за развој образовања и културе, а финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Циљ пројекта је је унапређивање образовне и социјалне инклузије деце и младих из осетљивих група у општини Брус информисањем и едукацијом наставника и родитеља. У складу са циљем, тренутно се реализују следеће активности:
АКТИВНОСТ 1: Састанак чланова тима „ИО Брус“ – 4 састанка, на којем се евиденитрају прикупљени подаци о особама које имају сметње у развоју, прављење педагошког профила, где ће сваки представник тима из свог сектора пружити информације, а све у циљу свеобухватног приступа за решавање проблема лица којима је потребна образовна и социјална подршка и предлажу се мера за унапређење инклузивног образовања у пракси, пружање подршке школама у процесу индивидуализације наставе за децу, а сваки представник у свом сектору обавештава и реализује планирано. Први састанак је одржан 28. 1. 2017, а Извештај са састанка добиле су све школе.
АКТИВНОСТ 2: Асертивни тренинг и семинар/ обука за наставнике
Подршка инкузији кроз примере добре праксе и Асертивне вештине у раду са родитељима и ученицима са посебним потребама. Семинар биће одржан 18. и 19. 2. 2017. У Малој сали Центра за културу, са почетком у 9 часова.
АКТИВНОСТ 3: Увођење педагошког асистента у школе. Педагошког асистента ангажује Удружење и одобрава и финасира Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у трајању од два месеца, почевши од 13. 2. 2017, закључен Уговором о делу између Центра за развој образовања и културе и педагошког асистента. Циљ ове активности је да на практичном примеру родитељи, наставници, стручни сарадници и представници Локалне самоуправе уоче значај додатне подршке и помоћи деци и ученицима, наставницима, сарадницима, да уоче значај сарадње са надлежним установама, организацијама и удружењима, размену информација између установа.
Специфични циљ активности: Оснажити наставнике, учитеље, родитеље и ученике увођењем асистента- сарадника у школе.